fbpx

Investor relations

Växande marknad

Marknaden för glutenfria produkter växer kraftigt inom alla kategorier. Vesserts bedömning är att marknaden för glutenfritt på den skandinaviska marknaden inom några år når den bredd och butiksexponering som laktosfritt på senare år uppnått.

I Norden motsvarar Vesserts primära målgrupp ungefär hälften av konsumenterna. Utgångspunkten är att undersökningar visar att de flesta som har någon i ett hushåll som äter enligt diet eller efter livsstil önskar välja samma produkt till alla eftersom det underlättar vardagen.

På sikt kommer marknaden öka ytterligare. Faktorer som livsstilsvägval, ökad kunskap och faktorer som påverkar människors hälsa driver marknadens tillväxt. Antalet personer med utmaningar i mag-tarm eller som har sjukdomstillstånd vilka kan underlättas av en förändrad kosthållning är omfattande och på området efter område börjar läkare, myndigheter, media och experter i högre grad än tidigare förespråka kost som gynnar Vesserts.

Vesserts avser att ta en ledande position på marknaden med ett löfte kring innehåll och smaker som särskiljer Vesserts från konkurrenter.

Vesserts utgår från hur konsumenterna vill ha det

Branschen präglas idag av aktörer som löser ett kostproblem (likt glutenintolerans) eller livsstilsönskemål (likt vegan) i taget. Detta fokus gör att de flesta idag lanserade produkter inte uppfyller de önskemål konsumenter ställer på marknaden.

Vi ber dig som är intresserad av Vesserts titta på glutenfria produkters innehållsförteckningar, reflektera över om kunder förstår innehållet och grubbla på om konsumenterna har lust att äta de flesta av ingredienserna.

Vesserts kan tillhandahålla analyser och information om kunders önskade konsumtionsmönster och de hinder dagens aktörer skapar för sig själva och handeln genom utformningen av deras produkter.

Innovation möjliggör game changers

Vesserts har via R&D möjliggjort att arbeta med ingredienser och produktionstekniker som särskiljer Vesserts från sina konkurrenter och kan därför erbjuda produkter som ligger mer i linje med konsumenternas önskemål.

För den som är återförsäljare innebär det att Vessert kan driva marknadssegmentet, att fler kunder kan välja samma produkt och att omsättningen per butiksyta kan öka. På samma sätt som Vesserts kan ge dagligvaruhandeln en bättre ekonomisk ekvation skapar Vesserts förutsättningar för att grossister inom foodservice samt deras kunder café, restaurang och konferens, får bättre lönsamhet.

Löftet till kund är säljdrivande

Centralt i Vesserts kundlöfte är att produkter alltid är fria från gluten, fria från mjölk (inkluderar laktosfritt och mjölkproteinfritt) samt vegan… samtidigt. Lika centralt är löftet om att produkter skall smaka riktigt bra och därför låter Vesserts råvaror få kosta lite extra.

Visionen är att ingen skall behöva välja något som inte smakar gott och äta på undantaget. I stället skall alla i sällskapet välja samma produkt därför att det är godast, enklast och mest inkluderande. Vesserts ökar därför marknadens storlek och tar fram produkter som kan konkurrera på smak.

Nya produkter tas löpande fram

Varje kvartal lanserar Vesserts ett antal nya produkter och utbudet breddas till allt fler kategorier. Kortare mål är att ha 50 lanserade produkter som säljer väl på marknaden och etablera Vesserts till att ha 95 % räckvidd i dagligvaruhandelns butiker.

Internationell aktör

Vessert Sweden AB har globala ambitioner och har en styrelse som återspeglar internationellt fokus. Skandinavien, norra Europa och Nordamerika ligger i olika grad före övriga marknader. Efterfrågan finns redan idag i många länder där utbudet är starkt begränsat. Vesserts avser därför försöka etablera verksamheten i fler länder efter att primära affärsmål på hemmamarknaden tryggats.

I takt med att företaget växer kommer ledning och styrelse anpassas efter behov. Företagets huvudägare har en långsiktig plan med långsiktigt engagerade ägare som löpande tar in nya ägare.

 

Investor relations

För investerarprospekt eller annan vidare dialog, vänligen kontakta herta.b@vesserts.se